Als u afbeeldingen van kinderporno op internet heeft gevonden, kunt u dat melden bij het Meldpunt Kinderporno op internet. Ook ongewenste e-mail (spam) met kinderpornografische afbeeldingen kunt u doorsturen naar het meldpunt.

Anoniem melden van kinderporno

Uw melding bij het Meldpunt Kinderporno op internet is anoniem. Het meldpunt geeft uw informatie door aan de verantwoordelijke instanties. Bijvoorbeeld de politie.

Beoordeling door het Meldpunt Kinderporno op internet

Het Meldpunt categoriseert en verwerkt de melding over kinderporno. Hierbij toetst het Meldpunt of het materiaal strafbaar is volgens Art. 240b lid 1. Sr. Bij twijfel of het materiaal strafbaar is, vindt overleg plaats met de politie. De politie onderzoekt de meldingen verder.

Komt het kinderpornomateriaal niet uit Nederland? Dan geeft het meldpunt de informatie door aan het internationale meldpunt INHOPE. Is er geen samenwerkingspartner in een ander land? Dan gaat de informatie via de politie naar Interpol om de zaak verder af te handelen.

Online melden van kinderporno

Met een online meldknop kunnen jongeren direct hulp inschakelen als ze online bijvoorbeeld te maken krijgen met grooming of webcammisbruik.

Of bel gratis naar 1712 (discreet)


Wat vind jij van dit bericht?

Facebook reacties (reageer ook!)