De kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam-West heeft nauwelijks negatieve invloed op de gezondheid van Amsterdammers. Gezondheidsschade door uitstoot van fijnstof ontstaat ver buiten de gemeentegrens en zelfs buiten Nederland, zo berekent de GGD.

De Amsterdamse Gezondheidsdienst GGD maakt hiermee korte metten met het zeer verontrustende rapport dat Greenpeace vorig jaar uitbracht over de gezondheidsrisico’s van de Hemwegcentrale.

Terwijl de milieuorganisatie beweerde dat de kolencentrale door de uitstoot van fijnstof jaarlijks dertig dodelijke slachtoffers in de regio Amsterdam veroorzaakt en ook dertig spoedopnames in ziekenhuizen wegens luchtwegklachten, komt de GGD op nul sterfgevallen en nul ziekenhuisopnames. Zelfs de toename van het aantal gevallen van chronische bronchitis bij volwassen Amsterdammers is nihil, concludeert de gezondheidsdienst. Wel berekende ook de GGD dat hoofdstedelijke kinderen met luchtwegaandoeningen in beperkte mate last hebben van de kolencentrale. Volgens de onderzoekers van de GGD wordt de gezondheid van Amsterdammers eerder geschaad door de uitstoot van kolencentrales elders in Nederland en in Europa.

Gemeente Amsterdam had de GGD opdracht gegeven om het Greenpeace-rapport tegen het licht te houden. Wat blijkt: de gezondheidsrisico’s die Greenpeace projecteerde op de Amsterdamse regio, hebben in werkelijkheid betrekking op de gezondheid van inwoners van geheel Europa. „Deze conclusie is met Greenpeace gedeeld en werd door hen onderkend”, schrijft burgemeester Van Aartsen aan de gemeenteraad.

Van Aartsen stelt dat de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. „Het inzicht in de mate waarin de Hemwegcentrale de gezondheid in andere Nederlandse gemeentes en in onze buurlanden beïnvloedt, is een extra argument voor sluiting. Het Amsterdamse college is voorstander van het sluiten van de centrale, maar de bevoegdheid hiervoor ligt bij het rijk”, aldus de burgemeester.

Bron: Telegraaf

Wat vind jij van dit bericht?

Facebook reacties (reageer ook!)