De gemeente Amsterdam gaat samen met politie, het Openbaar Ministerie en ondernemers onderzoeken of op drukke plekken in de binnenstad extra veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen tegen terroristen. De beslissing is opmerkelijk omdat Van der Laan zich de afgelopen tijd juist opwierp als tegenstander van anti-terreurmaatregelen.

Zijn woordvoerder liet vorige week nog weten dat Amsterdam ook na Barcelona geen reden ziet tot maatregelen. „Het is onmogelijk de gevraagde maatregelen consequent te nemen voor alle plekken in het centrum en daarbuiten, zonder de stad daarmee te verlammen. Bovendien kan ook dan een aanslag niet worden uitgesloten.”

Drukke plekken in binnenstad

Het tij lijkt nu gekeerd, nadat ondernemers afgelopen week opriepen tot actie. De zegsman laat vrijdag weten dat er onderzocht wordt of er extra maatregelen kunnen worden genomen op drukke plaatsen in de binnenstad. „Door de stapeling van aanslagen met voertuigen in het buitenland, is de voorstelbare dreiging in Amsterdam toegenomen. Dit leidt er bovendien toe dat de zorgen over zo’n aanslag ook in Amsterdam groeien. Op basis van die twee argumenten heeft de driehoek besloten om samen met ondernemers in de binnenstad te onderzoeken of op een beperkt aantal drukke plekken in de openbare ruimte met een grote symbolische waarde extra maatregelen kunnen worden genomen, en welke dat zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de toegang van de Kalverstraat.”

’Niet laten leiden door angst’

„Het uitgangspunt van de driehoek blijft om op basis van informatie en heldere criteria de juiste, proportionele maatregelen te nemen, zonder dat daarmee de bereikbaarheid en de leefbaarheid onder druk komen te staan. We moeten ons niet teveel laten leiden door de begrijpelijke angst voor een aanslag, maar het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan”, vervolgt hij.

„Het gaat daarbij om het vinden van een goede balans tussen maatregelen die enerzijds het gewone leven niet teveel ontwrichten, en anderzijds wel zorgen voor extra veiligheid.”

Korte termijn

De maatregelen moeten op korte termijn worden genomen. „Om welke plekken het gaat, staat nog niet vast, en of er maatregelen komen en zo ja, welke, kan per plek verschillen. Dat wordt de komende weken in nauwe samenwerking met ondernemers onderzocht.”

De driehoek benadrukt dat ook met deze mogelijke extra maatregelen een aanslag nooit kan worden uitgesloten. „De aanslagen in Europese hoofdsteden laten zien dat terroristen op elk moment, op elke denkbare plek en op tal van manieren kunnen toeslaan. De driehoek blijft daarom alert en zal op alle mogelijke manieren blijven proberen om het risico op een aanslag zo klein mogelijk te maken.”


Wat vind jij van dit bericht?

Facebook reacties (reageer ook!)